HOME

Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat allemaal al moet. Niet stapelen, maar vervangen helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het hun curriculum van het kindcentrum te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen. En door een goede samenwerking van gemeente, schoolbesturen en lokale educatieve partners als bibliotheek, GGD, sport en bureaus voor technologie en natuur.

 

Scholen denken steeds bewuster na over hun onderwijs en wat ze precies willen doen. En hoe ze daarin op een goede manier extern aanbod een plek kunnen geven. De pilot in Den Bosch is wat dat betreft een aanjager voor vernieuwing. En een inspiratie voor andere scholen in Nederland.

Martin Klein Tank – leerplan ontwikkelaar bij Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, Enschede)

 

Dankzij Niet stapelen, maar vervangen gaan de leerlingen van mijn kindcentrum niet perse vaker op excursie. Maar wij weten nu ook waarom zij op excursie gaan, passend in het curriculum van het kindcentrum.

Hanneke Hens – directeur van Kindcentrum de Groote Wielen (’s-Hertogenbosch)