Wat is NSMV?

Wat is NSMV

Basisscholen en kinderopvang (vanaf nu: kindcentra) krijgen dagelijks extern leer- en ontwikkelaanbod om opvoeding en onderwijs richting leerlingen te verrijken en verbeteren. Maar omdat kindcentra alles al in huis hebben voor goede opvoeding en goed onderwijs, zorgen deze aanbiedingen altijd voor stapeling. Het komt er altijd bij.

Stapelen

Kindcentra hebben sterk de neiging om al dit aanbod buiten de deur te houden. Het belangrijkste argument hierbij is dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten het te druk hebben. En terecht.
De werkelijke reden is niet in de werkdruk, maar het feit dat deze professionals veelal niet weten hoe zij hun eigen leermiddelen en -activiteiten eenvoudig kunnen vervangen door extern aanbod. Welke bladzijdes uit de methode kun je overslaan als je op excursie gaat naar de boerderij? Welke opvoed activiteit kun je vervangen door een externe activiteit? Als de professional dat wel overziet is de kans groter dat de deur openen gaat voor goed en aantrekkelijk leeraanbod van buiten.

Vervangen

En wat is Niet stapelen, maar vervangen voor jouw kindcentrum? Dat bepaalt het team zelf door zich vragen te stellen als: Wat kiest het kindcentrum als aanpak in de toekomst? En wat wil het team dan Niet stapelen, maar vervangen. Onderdelen van één of meer methodes vervangen? Of thematisch of projectmatig gaan werken met extern aanbod? Wat zijn de groepen die starten? En wat is het tempo: binnen één of enkele schooljaren?