Wie kunnen NSMV?

Wie kunnen NSMV

 

Cocreatie KC en makelaar

De coördinator is – vanuit het kindcentrum – de schakel tussen directie en team van en de consulent. En de consulent is – vanuit de Lokale Educatieve Makelaar – de schakel tussen de lokale educatieve partners op gebied van cultuur, duurzaam/groen, lezen/mediawijsheid, technologie, sport en gezondheid en de coördinator. Op veel kindcentra is al een leescoördinator actief, die – namens de directie en voor het team – samenwerkt met de leesconsulent van de lokale educatieve makelaar: Bibliotheek. En op veel kindcentra zijn ook al intern cultuurcoördinatoren (ICCers) actief die samenwerken met een cultuurconsulent van de lokale educatieve makelaar op gebied van cultuureducatie. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de GGD/Gezonde School en met sport.

Deze NSMV

Deze bestaande samenwerkingen, ervaringen en contacten zijn een goede uitvalsbasis voor Niet stapelen, maar vervangen. Bij Niet stapelen, maar vervangen ligt het accent op een samenwerking waarbij onderwijs de vraag stelt. Dit vraagt een aanpassing aan de kant van de consulent (in dienst van de Educatieve Makelaars) en aan de kant van de coördinator in het kindcentrum.